test

เมนู นิยาย บน

เมนูมังงะ

God of Sword and The Woodman


เป็นเรื่องราวของเทพกระบี่สวรรค์ทะลายพิภพสยบปฐพี
ที่ถูกลงโทษให้จุติลงมาบนโลกมนุษย์
เขาต้องทำความดีสร้างกุศล เพื่อที่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์
แต่กลับเกิดใหม่กลายเป็นท่อนไม้ ที่ไม่อาจขยับตัวได้
และถูกคนเก็บฟืนนำไปตัดทำกระบี่ไม้ เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้บุตรชาย
เขาจะต้องฝึกฝนเด็กชายผู้นั้นให้เป็นยอดฝีมือคุณธรรม
เพื่อจะได้ใช้ตัวเขาที่กลายเป็นกระบี่ไม้สร้างความดี
เป็นการสร้างกุศลนำพาให้ตนเองกลับสู่สรวงสวรรค์
แต่เด็กชายผู้นั้นกลับมุ่งมั่นในวิถีแห่งคนเก็บฝืน
และหาได้สนใจที่จะฝึกวรยุทธไม่
เขาจะทำเช่นใดจึงจะเปลี่ยนใจเด็กชายผู้นั้นได้
และเขาจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้หรือไม่?
God of sword and The Woodman บทที่ 10 วิถีแห่งเทพ

God of sword and The Woodman บทที่ 9 เทพตกสวรรค์

God of sword and The Woodman บทที่ 8 ลบหลู่
 
God of Sword and The Woodman บทที่ 7 การประลอง

God of Sword and The Woodman บทที่ 6 สถาบันแห่งคนเก็บฟืน

God of Sword and The Woodman บทที่ 5 ฝึกเขียนอักษร

God of Sword and The Woodman บทที่ 4 เทพเจ้าที่

God of Sword and The Woodman บทที่ 3 ตำนานเทพแห่งการเก็บฟืน

God of Sword and The Woodman บทที่ 2 กระบี่อยู่ที่ใจ
 
God of Sword and The Woodman บทที่ 1 เทพกระบี่จุติ

เมนู นิยาย ล่าง

เมนู มังงะ ล่าง