test

เมนู นิยาย บน

เมนูมังงะ

5 ธ.ค. 2559

Tales of Demons & Gods Next Legend บทที่ 444.41 จุดชนวนสงคราม


         
      “หนึ่งล้านล้านก้อน” เถ้าแก่ฟู่ถึงกับอ้าปากค้าง ศิลาจิตวิญญาณหนึ่งล้านล้านก้อน เมื่อแลกเป็นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำก็เท่ากับหนึ่งล้านก้อน นี่เกือบจะเป็นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำที่เขามีอยู่ในร้านแลกเงินเลยทีเดียว แม้ว่าเนี่ยลี่จะยอมจ่ายค่าแลกเปลี่ยนเพียงแค่ห้าหมื่นล้านศิลาจิตวิญญาณ เมื่อเทียบกับศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำก็เป็นจำนวนถึง ห้าหมื่นก้อนเลยทีเดียว
         

      “ข้ายินดีรับแลกเปลี่ยนในราคาที่คุณชายเสนอมา” เถ้าแก่ฟู่ประสานมือพร้อมกับก้มหัวพูดกับเนี่ยลี่ด้วยความนอบน้อม แม้ว่าเขาจะต้องจ่าย ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำทั้งหมดที่มีออกไป แต่ศิลาจิตวิญญาณที่ได้รับมานั้น เขาสามารถนำไปขายให้แก่ร้านตีเหล็กได้ กำไรจากการแลกเปลี่ยนคือศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำห้าหมื่นก้อน  ปกติแล้วเงินจำนวนนี้เป็นรายได้ตลอดทั้งเดือนของเขาเลยทีเดียว
        
       เมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยลี่จึงนำแหวนห้วงมิติออกมาจำนวนสิบเอ็ดวง ซึ่งในแต่ละวงนั้นมีศิลาจิตวิญญาณอยู่วงละหนึ่งแสนล้านก้อน และส่งมอบให้แก่เถ้าแก่ฟู่ พร้อมกับกระดาษที่จดรายการวัตถุดิบที่ต้องการซื้อ
         

      “นี่คือศิลาจิตวิญญาณจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านก้อน ส่วนเกินอีกห้าหมื่นล้านก้อน นั้นถือว่าเป็นเงินมัดจำ ข้าต้องการให้ท่านไปซื้อวัตถุดิบเหล่านี้มาให้ข้า และอย่าให้ใครรู้ว่า ข้าคือคนที่ต้องการซื้อของเหล่านี้”
         

       เถ้าแก่ฟู่รับมาด้วยความนอบน้อย เมื่อเขาตรวจสอบรายการวัตถุดิบที่เนี่ยลี่ต้องการ เขาก็พบว่ามีอยู่หลายสิ่งที่เขามีอยู่ในคลังสินค้า ส่วนสิ้นค้าอื่น ๆ หาซื้อได้จากร้านตีเหล็กขนาดใหญ่ ซึ่งก็นับว่าเป็นงานที่ง่ายดายนัก เขาสามารถนำศิลาจิตวิญญาณที่ได้มาจากเนี่ยลี่ไปแลกเปลี่ยนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเสียด้วยซ้ำ
         
     [ปกติแล้วร้านตีเหล็กจะรับซื้อศิลาจิตวิญญาณไปเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากอยู่แล้ว]
         

      “ข้าสามารถจัดการเรื่องนี้ให้นายน้อยได้ ข้าขอเวลาเจ็ดวันนายน้อยสามารถมารับสิ่งที่นายน้อยต้องการได้ และเรื่องนี้จะเป็นความลับอย่างแน่นอน การปกปิดข้อมูลของลูกค้าคือหนึ่งในกฏของการค้าของเรา” เถ้าแก่ฟู่พูดออกไปอย่างสุภาพ ในขณะที่เขาให้ลูกน้องไปรวบรวมศิลาจิตวิญญาณจำนวนหนึ่งล้านก้อน เพื่อจ่ายให้แก่เนี่ยลี่
         

      “ถ้าเช่นนั้นในอีกเจ็ดวันข้าจะกลับมา คงต้องรบกวนเถ้าแก่ฟู่แล้ว ไม่ทราบว่าร้านแลกเงินของท่านมีอาวุธและชุดเกราะวิเศษในระดับพระเจ้าอยู่บ้างหรือไม่?” เนี่ยลี่ถามออกไป  เทพศาสตราวุธเถี่ยเจี้ยงคงจะตีอาวุธและชุดเกราะให้กับทุกคนไม่ได้เป็นแน่ ในส่วนของชนเผ่าเมฆาสวรรค์เขาก็ต้องหาอาวุธและชุดเกราะให้แก่พวกเขา
         

        “แน่นอน แม้ว่าเราจะเป็นร้านแลกเงิน แต่ก็มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่นำอาวุธและชุดเกราะมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ดังนั้นในคลังสินค้าของข้าจึงมีอยู่ไม่น้อย” เถ้าแก่ฟู่พูดด้วยความยินดี หากเนี่ยลี่ซื้อของจากเขา เขาก็จะมีเงินหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น จากนั้นเขาจึงให้ลูกน้องยกอาวุธและชุดเกราะทั้งหมดมาให้เนี่ยลี่ดูที่ห้องรับรองพิเศษ ซึ่งก็มีอยู่สิบชิ้นที่เป็นของวิเศษระดับพระเจ้า [ของวิเศษทั่วไปจะอยู่ในระดับหนึ่งถึงเก้า]
         

      “ข้าต้องการอาวุธและชุดเกราะในระดับพระเจ้าทั้งหมดที่ท่านมี” เนี่ยลี่พูดขณะที่ตรวจดูอาวุธและชุดเกราะเหล่านั้น
         

      “ทั้งหมดสิบชิ้น ของวิเศษระดับพระเจ้าในตลาดขายกันอยู่ที่ชิ้นละประมาณหนึ่งแสนศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ หากนายน้อยต้องการข้าจะขายทั้งสิบชิ้นในราคาเก้าหมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ” เถ้าแก่ฟู่คิดคำนวนในใจอย่างรวดเร็ว เขานั้นรับซื้อของเหล่านี้มาในราคาชิ้นละหกหมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ
         
     “ข้าให้แค่หกแสนห้าหมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเท่านั้น!” เนี่ยลี่โบกมือปฏิเสธและพูดออกไป
         

     “อึก!” เถ้าแก่ฟู่กลืนน้ำลายอึกใหญ่ เขาไม่คิดเลยว่าเนี่ยลี่จะสามารถประเมินต้นทุนของเขาได้ ถ้าขายตามราคาที่เนี่ยลี่บอกมา เขาจะได้กำไรห้าหมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ ซึ่งก็นับว่ามากเกินพอแล้ว
         

     “ข้ายินดีที่จะขายให้นายน้อยตามราคาที่ท่านบอกมา” เถ้าแก่ฟู่ก้มศีรษะตอบกลับไป จากนี้ไปเขาต้องคิดคำนวนเรื่องราคาให้ดีก่อนที่จะบอกแก่เนี่ยลี่ไป หากเนี่ยลี่ไม่พอใจและยกเลิกการค้าไป เขาจะเป็นฝ่ายที่เสียหายยิ่งนัก
         

     “ถ้าเช่นนั้น ข้าขอรับอาวุธและชุดเกราะเหล่านี้ไปก่อน” เนี่ยลี่เก็บอาวุธและชุดเกราะในระดับพระเจ้าทั้งสิบชิ้นลงในแหวนห้วงมิติของเขา หลังจากนั้นเถ้าแก่ฟู่ก็นำศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ จำนวนสามแสนห้าหมื่นก้อนมาให้แก่เนี่ยลี่ เป็นเงินที่หักค่าอาวุธและชุดเกราะวิเศษออกไปแล้ว
         

     “อีกเจ็ดวันข้าจะจัดเตรียมวัตถุดิบที่นายน้อยต้องการมาให้ ข้าหวังว่าจะได้ทำการค้ากับคุณชายอีก” เถ้าแก่ฟู่ประสานมือพร้อมกับก้มหัวอย่างนอบน้อมขณะที่มอบแหวนห้วงมิติที่มีศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำมอบให้แก่เนี่ยลี่
         

      “หากท่านได้รับอาวุธและชุดเกราะในระดับพระเจ้ามาอีก ข้าก็ยินดีที่จะมาซื้อขายกับท่านอีก” เนี่ยลี่พูดพร้อมกับลุกขึ้นยืน
         

      จากนั้นเถ้าแก่ฟู่ก็เดินไปส่งเนี่ยลี่ที่หน้าร้านด้วยตนเอง การค้าในวันนี้เขาได้กำไรมากยิ่งนัก เขาจึงต้องดูแลเนี่ยลี่เป็นพิเศษ
         

      เนี่ยลี่เดินออกมาจากร้านแลกเงิน และเดินไปสำรวจร้านค้าต่าง ๆ และได้พบว่า แม้จะเป็นอาวุธและชุดเกราะวิเศษในระดับพระเจ้าเช่นเดียวกัน แต่ก็มีระดับที่แตกต่างกันคือ แย่ ปกติ และชั้นเยี่ยม ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป ด้วยศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำที่เขามีอยู่ คงไม่เพียงพอที่จะซื้อของเหล่านี้ได้ทั้งหมดเป็นแน่ และการที่จะนำศิลาจิตวิญญาณไปแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ร้านแลกเงินส่วนใหญ่ก็คงไม่ยินดีเป็นแน่
         

      “ดูเหมือนว่าข้าจะต้องหาศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำให้ได้มากกว่านี้” เนี่ยลี่พูดพร้อมกับเผยรอยยิ้มที่มุมปาก เขาเองก็คิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้
         
     เนี่ยลี่มุ่งหน้าไปยังป่าที่อยู่คั่นกลางระหว่างนิกายทั้งสองซึ่งก็ต้องใช้เวลาเดินทางราวหนึ่งวัน
         

     เบื้องหน้าของเนี่ยลี่เป็นป่าทึบที่มีกว้างใหญ่ยิ่งนัก แม้ว่าจะยังมิได้เข้าไปในป่า เนี่ยลี่ก็รับรู้ได้ถึงกลิ่นอายลมปราณที่แผ่พุ่งออกมาจากป่าเบื้องหน้า อสูรที่อยู่ในป่าแห่งนี้ ล้วนมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเทพสงคราม
         

      เนี่ยลี่จึงใช้พลังสัจธรรมแห่งเงา ทำให้เขามีความสามารถซ่อนเร้นกายได้ดั่งจิตอสูรเงาพราย แม้ว่าจะแตกต่างกับทักษะ [เร้นกาย] ของจิตอสูรเงาพรายที่ทำให้การโจมตีทะลุผ่านไม่ได้ แต่ก็แลกมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วกว่า
         

       เนี่ยลี่มุ่งหน้ามองหาทะเลสาบแห่งเทพ ที่อยู่ในป่าแห่งนี้และก็ได้พบทะเลสาบแห่งเทพขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยพบเจอในอาณาจักรซากมังกร แต่ก็มีกองกำลังหลายกลุ่มคุ้มครองอยู่ ในอาณาจักรกำแพงสวรรค์ทุกกองกำลังล้วนเป็น กองกำลังของนิกาย ไม่มีมีการแยกย่อยเหมือนกับนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์
         

      ‘กองกำลังทั้งหมดที่คุ้มครองอยู่มีนับพันคน หากข้าบุกเข้าไปคงต้องมีการสูญเสียไม่น้อย เนี่ยลี่คิดอยู่ในใจ และถอยห่างออกไปจากทะเลสาบแห่งเทพที่อยู่ตรงหน้า
         

      จากนั้นเนี่ยลี่ก็นำจินตานออกมาจากภาพจิตรกรรมหมื่นขุนเขาและสายน้ำ เนี่ยลี่ลูบหัวจินตานและบอกออกไปว่า
         

      “เจ้านั้นจงบินไปก่อกวนคนเหล่านั้น และให้พวกเขาออกห่างจากทะเลสาบแห่งเทพ จงอย่าให้ใครต้องบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิต”
         

      “คูลล คูลล” จินตานกระพือปีกตอบรับคำสั่งของเนี่ยลี่
         

      จินตานบินไปยังทะเลสาบแห่งเทพ และพ่นไฟออกมาจากปากของมัน ไปที่คนที่เฝ้าทะเลสาบอยู่
         

     “มีอสูรบุกมา กลิ่นอายลมปราณของมันเหนือกว่าพวกเรามาก” ทหารในกองกำลังตะโกนขึ้นมา แค่เพียงสะเก็ดไฟที่พ่นออกมา ก็ทำให้คนเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บไม่น้อย
         

      “ใช้อาวุธระยะไกลโจมตี!” ชายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้นำกองกำลังที่ปกป้องทะเลสาบแห่งนี้ตะโกนสั่งการ
         

ฟุ่บ ฟุ่บ ฟุ่บ
         

      เหล่ากองกำลังที่ใช้อาวุธประเภทธนูและหอก ยิ่งธนูและปาหอกใส่จินตาน จินตานกระพือปีกเพียงเล็กน้อย อาวุธเหล่านั้นก็ถูกพัดปลิวไป จากนั้นจินตานก็พ่นไฟออกไปอีกครั้ง กองกำลังหลายร้อยคน ที่ถูกไฟของจินตานเผาแขนและขา ยังไม่มีคนที่ถึงแก่ชีวิต
         

      “ถอนกำลัง!” ชายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้นำออกคำสั่ง ยอดฝีมือระดับเทพสงครามไม่อาจที่จะคืนชีพได้ เขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียชีวิตของทหารในกองกำลัง เขาคิดที่จะกลับไปแจ้งกับทางนิกายพิทักษ์สวรรค์ ให้ส่งกองกำลังจำนวนมากมาเพื่อรับมือกับจินตานในภายหลัง
         

       หลังจากที่กองกำลังที่เฝ้าอยู่ถอนกำลังไปจนหมด เนี่ยลี่จึงรีบไปยังใจกลางทะเลสาบแห่งเทพ และเริ่มเขียนลวดลายจารึกลงไป ลวดลายเหล่านั้นก่อรูปเป็นค่ายกลอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นตัวหนังสือก็ค่อย ๆ ร่วงหล่นลงไปในในทะเลสาบแห่งเทพ ทั่วทั้งทะเลสาบแห่งเทพมีการสั่นไหวอย่างรุนแรง และรากเทวะตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวออกมา เนี่ยลี่รีบยื่นมือไปคว้าอย่างรวดเร็ว และจับโยนรากเทวะเข้าไปในภาพจิตกรรมหมื่นขุนเขาและแม่น้ำพร้อมกับจินตาน หลังจากนั้นก็รีบออกจากทะเลสาบแห่งเทพนั้นทันที
         

     หลังจากนั้นไม่นานทะเลสาบแห่งเทพก็ค่อย ๆ ทรุดตัวลงไป และสลายไปในที่สุด
         

      ผ่านไปราวสองชั่วยาม กองกำลังขนาดใหญ่ของนิกายพิทักษ์สวรรค์ได้เดินทางมา มีทหารกว่าหมื่นนายที่เดินทางมา เมื่อได้เห็นว่าทะเลสาบแห่งเทพได้หายไป พวกเขาต่างรู้สึกเจ็บแค้นเป็นอย่างมาก
         
       “นี่ต้องเป็นเจ้าพวกนิกายอสูรฟ้า เป็นแน่ ที่บุกมาทำลายทะเลสาบแห่งเทพของเรา” ชายที่เป็นผู้นำพูดขึ้นมาด้วยความโกรธแค้น
         

      “ทะเลสาบแห่งเทพของพวกมัน ก็ไม่ไกลจากที่นี่ พวกเราไปทำลายเพื่อแก้แค้นกันดีกว่า” ทหารในกองกำลังผู้หนึ่งพูดขึ้นมา
         

      “ส่งคนไปตรวจสอบทะเลสาบแห่งเทพของนิกายอสูรฟ้า ว่ามีกองกำลังปกป้องอยู่เท่าใด” ชายผู้เป็นผู้นำสั่งการออกไป และมีชายสองคนมุ่งหน้าไปตามคำสั่ง เนี่ยลี่เองก็ลอบติดตามทั้งสองคนไป
         

        ที่ทะลสาบแห่งเทพของนิกายอสูรฟ้า ก็เป็นทะเลสาบแห่งเทพขนาดใหญ่เช่นกัน แต่ก็มีกองกำลังอสูรหลาพันตนเฝ้าดูแลอยู่
         

       “พวกมันมีจำนวนมากเกินไป หาเผชิญหน้ากัน ต้องล้มตายกันไม่น้อยเป็นแน่” หนึ่งในคนที่ไปสอดแนมพูดขึ้นมา หลังจากนั้นทั้งสองคนก็รีบกลับไปรายงาน ส่วนเนี่ยลี่นั้นยังคงแอบสังเกตุทะเลสาบแห่งเทพนี้อยู่ที่เดิม
         

       หลังจากนั้นเนี่ยลี่ก็นำจินตานออกมาจากภาพจิตกรรมหมื่นขุนเขาและสายน้ำอีกครั้ง เนี่ยลี่ใช้พลังสัจธรรมแห่งมายาปกคลุมร่างกายของจินตานเอาไว้ หากมองดูจินตานในตอนนี้จะเป็นเด็กหนุ่มที่มี ผมสีแดงเพลิง ร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีเปลวไฟล้อมล้อมทั้งตัว เนี่ยลี่จึงสั่งให้จินตานเข้าไปจู่โจมพวกนิกายอสูรฟ้าที่เฝ้าทะเลสาบแห่งเทพอยู่ โดยกำชับว่าไม่ให้ผู้ใดถึงแก่ชีวิตเช่นเดิม
         

         จินตานที่มองจากภายนอกจะเห็นราวกับ บุตรแห่งอัคคี กระโดดไปยังใจกลางทะเลสาบแห่งเทพ ยามที่จินตานพ่นไฟ เหล่านิกายอสูรฟ้าจะเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มปล่อยพลังไฟออกมา ทำให้พวกมันบาดเจ็บ และต้องรีบถอนกำลังออกไป
         

       เนี่ยลี่จึงรีบเข้าไปยังใจกลางทะเลสาบแห่งเทพและจับรากเทวะไปอีกหนึ่งตัวก่อนที่รีบออกห่างจากทะเลสาบแห่งเทพ ที่ค่อย ๆล่มสลายไป
         

       เมื่อกองกำลังของเผ่าอสูรกลับมาก็พบว่า ทะเลสาบแห่งเทพของตนนั้นหายไป จึงโกรธแค้นทางนิกายพิทักษ์สวรรค์เป็นอย่างยิ่ง
         

       เนี่ยลี่ได้จุดชนวนแห่งสงครามของอาณาจักรกำแพงสวรรค์ขึ้นมาแล้ว

         

      “การทำการค้าในช่วงสงครามได้กำไรดีเสียยิ่งกว่ายามสงบสุขเสียอีก” เนี่ยลี่พูดขึ้นมาพร้อมกับเผยรอยยิ้มอันชั่วร้าย ก่อนเดินทางออกจากป่า เนี่ยลี่ได้เก็บสมุนไพรมาหลายชนิดจนแทบจะเต็มแหวนห้วงมิติสำรองวงหนึ่งของเขา.......จบตอน

แต่งโดย นายมะพร้าวเมนู นิยาย ล่าง

เมนู มังงะ ล่าง